ناقوس ها به صدا در می آیند

 

نویسنده: ابراهیم حسن بیگی

ناشر: عهد مانا

15,000 تومان

ناقوس ها به صدا در می آیند

15,000 تومان

ناقوس ها به صدا درمی آیند

یک داستان نسبتا کوتاه باژانرمعمایی-مذهبی هست .درموردیک کشیش که به صورت اتفاقی بازندگی علی (ع)آشنامیشود

کشیش گفت:«ملت ها ودولت های اسلامی مانند کسانی هستند که گنج گران بهایشان رادفن کرده اند یااساساًازآن خبرندارند.گمان میکنم آنها هم علی رانمی شناسند…»

«ناقوس ها به صدا درمی آیند »داستان دلدادگی یک کشیش مسیحی است که مسکوزندگی می کند.
اوکتاب ها وآثارخطی وقدیمی بسیاری داردوبه این کارعشق می ورزد .وقتی یک نسخه قدیمی ازمردی تاجیک به دست اومی رسد،علاقه مند می شود که کتاب راازاو بخرد ،اما مرد تاجیک به دست کسانی که دنبال این کتاب ارزشمند هستند ،کشته  می شود واز اینجا به بعد ،کشیش روسی پا درمسیری می گذارند که به شناخت امام متقین ،امیرالمومنین علی (ع)منتهی می شود.

«ناقوس ها به صدا درمی آیند»یک رمان ۱۳۶صفحه ای خواندنی از انتشارات «عهدمانا»است که حرف های زیباوتازه ای برای گفتن دارد.این کتاب ،پیراسته وخلاصه شده ای است ازرمان «قدیس»که انتشارات نیستان آن رامنتشرمیکند.

درقسمتی از کتاب می خوانیم :
کشیش ازمقابل مجسمه ی مریم مقدس گذشت ودکمه های پالتوی بلندمشکی اش بازبود.
شال سبزی روی گردنش انداخته بود.به آهستگی قدم برمی داشت وبه دومردژنده پوش
که جلوی درکلیسا ایستاده بودند،نگاه می کرد.
مردان بادیدن او چندقدمی جلوآمدند،باتکان دادن سرسلام کردند ومردی که مسن تربود
وته ریش جوگندمی داشت،«گفت:پدر،ما راآندریان
ویتالیویچفرستاده ،گفت شماکارمان دارید.» کشیش یادش آمدکه دیشب به دوستش
آندریان ویتالیویچ زنگ زده و از او خواسته بود دو نفر ازکارگران رستورانش رابرای نظافت ومرتکب کردن
کلیسا بفرستد.کشیش به آن دو لبخندزدوگفت:«
بله بله بامن بیابید.»کشیش کلیدانداخت ودر رابازکرد.هرم گرمای
شوفاژهای روشن سالن ،به صورت هایشان خورد.کشیش دررابست ،پالتویش رادرآورد
وروی جالباسی کناردرآویخت ورو به آن هاگفت:می بینید که باید چه کارکنید ؛
همه چیزبه هم ریخته است … بیابید جلوترتابگویم ازکجا بایدشروع کرد….

خواندن کتاب ناقوس ها به صدا درمی آیندرابه چه کسانی پیشنهادمیکنیم
همه علاقه مندان به رمان های اجتماعی ومذهبی رابه خواندن این کتاب دعوت می کنیم .

وزن 350 g
نویسنده

ابراهیم حسن بیگی

ناشر

عهدمانا

چاپ دهم

1396

شابک

978-600-98199-1-1