۳۶۵راه برای پرورش فرزندانی فوق العاده

 

365 راه برای پرورش فرزندانی فوق العاده: فعالیت هایی برای پرورش کودکانی باهوش، شاد، مسئولیت پذیر، راستگو، مؤدب و خلاق

نویسنده:باربارا آن بارنت|شیلا الیسون

ناشر:مهرسا

45,000 تومان

موجود در انبار

۳۶۵راه برای پرورش فرزندانی فوق العاده

45,000 تومان

شناسه محصول: 1002 دسته:

۳۶۵راه برای پرورش فرزندانی فوق العاده

درواقع باورود کودک به زندگی مان ،گام هایمان درمسیری قرار می گیرند
که ما رابه سفری عظیم هدایت می کند ؛
مسیری که نه توقفی داردنه برگشتی ونه رها شدنی
هرکاری که انجام می دهید ،هرفکری که می کنید،هرباوری که دارید وهرتصمیمی که عملی می کنید ،
درچگونگی رشد کوکتان تأثیر دارد.هیچ کودکی امکان ندارد بهتراز مثالی شود که برای او تنظیم کرده اید ؛
بنابراین به عنوان والدین شگفت انگیزترین وظیفه رابرروی زمین داریم که شکل دادن
به موجودی انسانی دیگری ازطریق زندگی روزمره مان است.

ین موضوع بادرست انجام دادن کارها،دانستن مهارت های گوش کردن ،استفاده ازشکل صحیح نظم وانضباط یاداشتن
تمام دانش ها ارتباطی ندارد؛بلکه درباره ی خواستن است.فقط آروزداشتن وتلاش کردن
برای انجام دادن بهترینی که می توانیم ،برای رشد کودکانمان کافی است ،
کودکان شمانگرشتان راحس می کنند ،آنهاخواهند دانست شخصیتی که می شوند برای شما مهم است .

این کتاب قصد دارد راهنمایی باشد برای والدینی که با شهامت ،مسئولیت شکل دادن به به زندگی یک کودک راپذیرفته اند ؛
همچنین مجموعه فعالیت هایی رابرای پرورش اخلاقی واجتماعی کودکان در خانواده عرضه می کند.بخشی ازاین کتاب می خوانیم:

کتاب«۳۶۵راه برای پرورش فرزندانی فوق العاده »،برای کمک به شما در ارتباط بافرزندانتان طراحی شده است
تاشیوه های آموزش روزانه وسهیم شدن درآنچه باورش دارید ،آن راارزش می دانیدوفکرمی کنید مهم است ،پیداکنید.
این کتاب ابزاری را به شما می دهد که نیازدارید،تاآنچه را که تمام والدین می خواهند،به انجام برسانید:

تربیت فرزندانی باهوش ،مسئولیت پذیر ،راستگو ،شاد،مودب وخلاق.۳۶۵فعالیت ،
راهنمای روزانه وسنگ بنایی است برای ساختنشخصیت کودکانتان وآموزش ارزش ها ومهارت های زندگی به آنها .

این کتاب زندگی تمام اعضای خانواده را بهتر می کند ورشد می دهد .هر فعالیتی که تجربه می شود بذری است
که درذهن کودکتان می کارید تادررفتار های قدرتمندانه اودرزندگی شکوفاشود.شمادراین کتاب مهم ،به یک راهنمای ملموس وکاربردی برای پروراندن

مهارت های زندگی درفرزندتان دست خواهید یافت؛مهارت هایی که فرزندان و
درنهایت خانواده تان راغنی می سازد این کتاب به کودکا ن کمک می کند شخصیت خودرابسازندواعتمادبه نفس
خود راافزایش دهند.همه ی ایده ها،فعالیت ها وپیشنهاد های این کتاب ارزشمند.

وزن 500 g
نویسندگان

شیلاالیسون-باربارا آن بارنت

مترجم

لاله مهدی نژاد

چاپ پنجم

1398

ناشر

مهرسا

شابک

978-600-6591-64-3