نمایش 1–20 از 211 نتیجه


کتاب 1 تا 3 سال

در این نوشته و دسته بندی به بررسی اهمیت خرید کتاب 1 تا 3 سال میپردازیم به نحوی که والدین محترم به طور کامل دریابند که چرا باید در زمینه خرید کتاب کودک مخصوصا کتاب کودک 1 تا 3 سال به مجموعه عمو کتابی اعتماد کنند.

بسیاری از روانشناسان دوره نوپایی کودک یعنی 5/1 تا 5 سالگی را شبیه دوران نوجوانی می دانند، چرا که سن تضاد ها و تعارضات کودک است. در دوره سنی 1 تا 3 سال که آغاز این دوره است، کودک به علت فهم مساله شی ثابت یعنی این مساله می داند حتی اگر مادرش نباشد باز پیش برمیگردد یا اگر از او دور شود مادرش همانجا هست و او را از دست نمی دهد، احساس استقلال طلبی کودک افزایش یافته و کودک ناخوداگاه مادر، پدر و به طور کلی کسانی که به آن ها وابستگی را برای دقایق یا ساعاتی از خود دور کند.

مطالعه بیشتر