نمایش دادن همه 11 نتیجه

 ‌

کتاب دستشویی رفتن کودکان

این که کودک را به سمت استقلال در دستشویی رفتن سوق بدهیم کاری سخت است و چالش های خاص خود را دارد اما با برخی تمرینات، بازی ها و رعایت یک سزی نکات میتوان کودک را برای این کار تشویق کرد. موضوع کتاب دستشویی رفتن کودکان به همین نکات میپردازد و یا داستان های با همین موضوع را در بر دارد.

مطالعه بیشتر

 ‌