نمایش دادن همه 13 نتیجه

 ‌

کتاب کودکانه درباره غذا خوردن

یکی از موضوعات مهم در بین انواع کتاب برای کودکان و خردسالان، کتاب کودکانه ذرباره غذا خوردن است که درباره فواید غذا خوردن صحیح و مشکلات ناشی از تغذیه نامناسب مانند شیرینی خوردن زیاد و بی رویه و … برای کودکان منتشر شده است تا کودک در قالب داستان و شخصیت های داخل کتاب با موضوعات این حوزه آشنا شود و شیوه تغذیه اش را اصلاح کند.

مطالعه بیشتر

 ‌