در حال نمایش 7 نتیجه

 

کتاب کودک درباره قلدری و زورگویی

کتاب کودک درباره قلدری و زورگویی که نوشته می شوند یکی از دسته بندی های مهم کتاب های کودکان بشمار می رود که در تربیت و شکل دهی به شخصیت کودک نقش مهمی دارند. آموزش کودکان درباره چگونگی این رفتارهای ناخوشایند و سازماندهی رابطه‌های سالم با دیگران از جمله اهداف این کتاب‌ها است.

خرید کتاب کودک درباره قلدری و زورگویی از این لحاظ اهمیت دارد که به کودکان کمک می کند تا با شناختن و درک احساسات خود، مهارت‌های ارتباطی موثر را یاد بگیرند. راهکارهایی برای مقابله با زورگویی پیدا کنند تا آگاهی و اعتماد به نفس را در خود تقویت کرده و روابط سالم و دوستانه ای با دیگران داشته باشند.این کتاب‌ها به شیوه‌های مختلفی مثل داستان‌ها و تصاویر، همراه با بازی به شکلی ساده و پویا، روحیه مثبت و احساسات سالم را در کودکان نهادینه می‌کند. کودکان با خواندن این نوع کتاب روش های صلح آمیز را یاد می گیرند تا بتوانند از خودشان دفاع کنند. همچنین می‌توانند با دیگران صحبت کنند و از آنها کمک بگیرند. این کتاب ها موضوعات جامع تری مانند احترام به دیگران، تساوی جنسیتی، تعامل اجتماعی و ایجاد روابط سالم را  نیز بیان می کند.

داستان کتاب می‌تواند در قالب یک ماجراجویی جذاب نقل‌ شود و نشان دهد که چگونه شخصیت اصلی با قدرت داستانی خود بر قلدری و زورگویی پیروز می‌شود. گاها کتاب می تواند شخصیت‌هایی داشته باشد که نماد مقاومت و دوستی را نشان می‌دهند. در این نوع کتاب ، کودکان با واقعیت‌هایی که ممکن است در مدرسه یا دیگر فضاهای اجتماعی تجربه کنند مواجه شوند.

کتاب‌هایی که این موضوع را به کودکان آموزش می‌دهند، معمولاً با همکاری روان‌شناسان و متخصصان تربیتی تهیه می‌شوند.

در این کتاب‌ها شخصیت‌ها، داستان‌ها و موقعیت‌هایی معرفی می‌شوند که کودکان را با مفهوم و ضرر قلدری، تبعات و پیامد های منفی آن آشنا می‌کنند.

 چند مورد از شیوه‌های تأثیرگذاری کتاب کودک در این زمینه :

  1. همدلی و همراهی: شیوه‌های همدلی، دوستی، همکاری و حل کردن مسائل را به کودکان آموزش می دهد.
  2. اثربخشی تصویرسازی: صحنه‌ها و شخصیت‌هایی ایجاد می کنند که باعث تصویرسازی قوی در ذهن کودکان می شود. با تصاویر مثبتی که به وجود می‌آورند، به کودک ایده می دهند چگونه ، زمانی که به او زور می‌گویند، مقابله کند و کمک بگیرد.
  3. ارتقای تفکر انتقادی: کودکان را تشویق می کند تا نقاط ضعف و قوت خود و دیگران را بشناسند و فکر سازنده‌تری داشته باشند.