نمایش 1–20 از 26 نتیجه

 ‌

کتاب آموزش مراقبت از بدن به کودکان

یکی از مهم ترین گام هایی که در رشد کودک نیاز است تا والدین با آگاهی کامل بردارند، آموزش مفاهیم جنسی و آگاهی دادن به کودک است تا کسی نتواند از کودک سواستفاده کند. برای این کار هم انواع کتاب آموزش مراقبت از بدن به کودکان وجود دارد که با زبان کودکانه و در قالب داستان به کودکان این مسائل مهم را آموزش میدهد و یاد میدهد که چه کسانی میتوانند به بدن او دست بزنند و چه کسانی نباید به بدنش دست بزنند، چه بخش هایی جزو نقاط خصوصی بدنش است و اگر کسی به آن بخش ها دست زد او باید چه کند، به چه کسی بگوید و به چه کسی نگوید.

مطالعه بیشتر

 ‌