در حال نمایش 6 نتیجه

حیوانات تیزبین

مجموعه کتاب کودک حیوانات تیزبین یک مجموعه جذاب و شاد است که داستان های زیبای آن از داستان های کهن کلیله و دمنه برگرفته شده است. این مجموعه 6 جلد دارد و در هر جلد شخصیت اصلی داستان یک حیوان متفاوت می باشد. الاغ مزرعه، موش های فسقلی، روباه ناقلا، لاکپشت پرنده، میمون پادشاه و بره باهوش اسم کتاب های این مجموعه است.

طراحی این کتاب های جلد سخت به گونه ای است که روی هر صفحه از این کتاب به انداره دو چشم برش خورده است و به صفحه آخر دو چشم متحرک عروسکی چسبیده شده است. کودک وقتی کتاب را در دست می گیرد می تواند چشم های متحرک را روی صورت حیوانات هر صفحه ببیند. نشر انتظار مهر این مجموعه را برای کودکان 5 تا 7 سال و 7 تا 9 سال به چاپ رسانده است.