در حال نمایش 3 نتیجه

دنبال چی می گرده

پادکست معرفی مجموعه:

مجموعه کتاب کودک دنبال چی می گرده یک مجموعه تعاملی خوب برای کودکان گروه سنی الف است. جنس این مجموعه‌که توسط نشر شهر قلم چاپ شده است جلد سخت می باشد. این مجموعه مناسب کودکان ۳ تا ۵ و ۵ تا ۷ است.

در هر جلد از این مجموعه داستان حیوانی روایت می شود که به دنبال کسی است. در صفحات این کتاب زبانه هایی وجود دارد که وقتی کودک آن را می کشد تصویر صفحه عوض می شود. این تعامل زیبا و دل نشین کودک با کتاب هم تمرکز اورا برای شنیدن داستان افزایش می دهد و هم عمق یاد گیری او را زیاد می کند.

دنبال چی می گرده

جلد سخت کتاب باعث شده زبانه ها مقاوم باشند و زود خراب نشوند. این مجموعه داستانی علاوه بر این که لذت تجربه یک دنیای جدید را به کودک می دهد او را با لغات و مفاهیم مختلف آشنا می کند و عقب جلو بردن زبانه ها ماهیچه های دست اورا تقویت می کنند. برای خرید کتاب های دنبال چی می گرده می توانید از طریق سایت عمو کتابی اقدام بفرمایید.