در حال نمایش 9 نتیجه

زمزمه های مثبت ذهنی

پادکست معرفی مجموعه:

کتاب کودک زمزمه های مثبت ذهنی پر از انرژی و تلقینات مثبت است.
در هریک از کتاب های این مجموعه که در هشت جلد نوشته شده، یک زمزمه و تلقین مثبت به صورت مشخص به کودک آموزش‌داده می شود.
شخصیت های هر کتاب در مواجه ها و مسائل مختلف زندگی شان راه های مختلف دارند اما با زمزمه مثبت ذهنی بهترین راه را انتخاب می کنند.

زمزمه های مثبت ذهنی

کتاب زمزمه های مثبت ذهنی، روی ناخود آگاه کودک تاثیر‌به سزایی دارد. نویسنده این مجموعه سعی دارد که با تلقینات مثبت و تکرار عمدی آن ها، عزت نفس کودک را تقویت و شخصیت اورا قوی کند.
من هم شبیه تو هستم، من مراقب حالم هستم، من خودم را باور دارم، من از پسش بر میام، من به خودم افتخار میکنم، من مهم هستم، من بهترین رفتار را انجام می دهم و من امتحانش میکنم عنوان های این مجموعه هشت جلدی مفید و جذاب هستند.