در حال نمایش 3 نتیجه

فرگال

پادکست معرفی مجموعه:

مجموعه فرگال، کتاب کودک جذابی است که به کودکان کمک میکند مهارت های اجتماعی شان تقویت شود.
مجموعه فوق سه جلد دارد. فرگال با فرن آشنا می شود، فرگال از کوره در می رود و فرگال به اردو می رود .
در تمام این سه جلد او یاد می گیرد چگونه با دیگران رفتار سازنده و مثبتی داشته باشد تا دوست هایش را از دست ندهد و بتواند شاد زندگی کند.

فرگال

آموزش مهارت ها از طریق داستان یکی از تاثیرگذارترین شیوه های یادگیری کودکان است. کودکان با قهرمان داستان همزاد پنداری می کنند و با دیدن عکس های کتاب لذت می برند. این موضوع باعث می‌شود که داستان‌ها علیرغم اینکه مستقیم گویی ندارند تاثیر زیادی بر کودکان می گذارند. اگر کودک شما نیاز به یادگیری مهارت‌های اجتماعی دارد مجموعه فوق به شما کمک می کند.