در حال نمایش 2 نتیجه

مغز کودک من

مغز کودک من یک مجموعه دو جلدی است. این کتاب آموزشی برای مخاطب بزرگسال نوشته شده است و در هر جلد اطلاعات مفید و ارزشمندی در رابطه با مغز انسان داده می شود.

مغز بزرگ ترین نعمت خداوند به انسان هاست و مثل هر عضوی دیگر رشد و تکامل دارد. اگر پدر مادر ها نسبت به مغز کودک خود آگاهی بیشتری داشته باشند می توانند رفتارهای مناسب تری داشته باشند و بهتر مغز کودکان را پرورش دهند.

جلد اول این مجموعه در مورد مغز کودکان از بارداری تا یک سالگی است و در جلد دوم کتاب، اطلاعات ارزشمندی ازمغز کودک یک ساله تا ۴ ساله نوشته شده است.

برای معرفی کتاب مغز کودک من، باید بگوییم که توسط اساتید علوم روانشناختی نوشته شده است و سندیت علمی دارد. در این کتاب کودکانه تصاویر جذابی نیز برای ارائه مطالب آمده است. نشر مهرسا این مجموعه را با جنس تحریر برای مخاطب بزرگسال به چاپ رسانده است.