در حال نمایش 14 نتیجه

همراه با معصومین

پادکست معرفی مجموعه:

مجموعه کتاب کودک همراه با معصومین، مجموعه ای ۱۴ جلدی است که هر جلد برای یک معصوم نوشته شده است.
این مجموعه با نقاشی متنوع و قصه های جذاب، سیره عملی معصومین را به کودک می آموزد.
بعضی از جلد های این مجموعه توسط کتاب نامه رشد آموزش و پرورش معرفی شده اند.

همراه با معصومین

متن کتاب روان است و فهم آن برای کودک آسان است.
روی جلد هر کتاب فهرستی از داستان های داخل کتاب برای مخاطب نوشته شده است.
اگر می خواهید فرزندان خود را با چهار ده نور پاک آشنا کنید مجموعه همراه با معصومین می تواند گزینه خوبی باشد.