در حال نمایش 3 نتیجه

پازل در پازل

کتاب کودک پازل در پازل یک مجموعه جذاب و جلد سخت برای کودکان 1 تا 3 سال و 3تا5 سال می باشد. انتشارات پیام مشرق این مجموعه را برای کودکان به چاب رسانده است. هر صفحه از این مجموعه یک پازل دو تکه دارد که اسم حیوان به فارسی و انگلیسی روبروی آن نوشته شده است.

کودکان حین چیدن پازل با این کتاب تعامل می کنند و اسم حیوانات یا میوه های مختلف را یاد می گیرند. پازل دو تکه این کتاب برای کودکانی که سنین پایین دارند بسیار مناسب است. آن ها می توانند با کمک این پازل دو تکه حرکات دست خود را کنترل کنند و قدرت تطابق خود را تقویت کنند. هماهنگی چشم و دست مغزنیز از دیگر نتایج چیدن پازل های کتاب است.