در حال نمایش 12 نتیجه

کتاب های پیش از دبستان

مجموعه کتاب های پیش از دبستان نردبان یکی از جامع ترین مجموعه کتاب کودک های آموزشی است که علوم مختلف را به کودکان 3 تا6 سال آموزش می دهد. این مجموعه در باره آموزش ریاضایات، علوم تجربی، مهارت های دست ورزی و آمادگی برای نوشتن کتاب دارد.

در سایت نردبان راهنمای آموزشی هر کتاب برای مربیان و والدین قرار داده شده است. این مجموعه برای آموزش در مهد کودک ها و پیش دبستانی ها، هم چنین برای والدینی که قصد دارند کودکان خود را در خانه آموزش دهند مناسب می باشد. جنس کتاب های این مجموعه تحریر است و برای کودکان 3 تا 5 سال و 5 تا 7 سال مناسب می باشد.