در حال نمایش 3 نتیجه

کتاب کوچولو

مجموعه کتاب کوچولو یک مجموعه ساده و جذاب است کودکان 1 تا3 ساله را با موضوعات ساده ای مانند رنگ ها و میوه آشنا می کند. این مجموعه به صورت جلد سخت و خلاقانه طراحی شده است. دیدن تصاوریر مختلف و آشنا شدن با مفاهیم جدید هوش کودکان را در سنین ابتدایی زندگی تقویت می کند و آن ها را با دنیای پیرامون آشنا می کند.

کتاب کودک را دست کم نگیرید. آن ها تاثیر خوبی در رشد شناختی کودکان می گذارد. کتاب کوچولوها جنسی محکم و سخت سخت دارد و زود خراب نمی شوند. کودکان می توانند تصاویر آن ها ببینند و با این کتاب ها بازی کنند.