نمایش 1–20 از 36 نتیجه

کلاس اولی کتاب اولی

پادکست معرفی مجموعه:

کتاب کودک کلاس اولی کتاب اولی، مجموعه ای است که برای نو سوادان و سال های اول ابتدایی طراحی شده است.
مجموعه کلاس اولی کتاب اولی پنج سطح دارد:
سطح اول برای کودکانی است که درس اول تا پنجم کتاب فارسی اول دبستان را آموخته اند.
سطح دوم برای کودکانی است که دروس ۶ تا ۱۰ کتاب فارسی اول دبستان را آموخته اند.
سطح سوم برای کودکانی است که دروس ۱۱ تا ۱۳ کتاب فارسی اول دبستان را آموخته اند.
سطح چهارم برای کودکانی است که دروس ۱۴ تا ۱۸ کتاب فارسی اول دبستان را تمام کرده اند.
سطح پنجم نیز براساس دروس ۱۹ تا ۲۲ فارسی اول دبستان طراحی شده است.
کلاس اولی کتاب اولی
کتاب های کلاس اولی کتاب اولی برای کودکان پیش دبستانی که توانایی خواندن دارند و کلاس اولی ها بسیار مفید است. هم چنین دانش آموزان دوم دبستان هم می‌توانند از این مجموعه برای تقویت مهارت  خواندن خود استفاده کنند.
مجموعه کلاس اولی کتاب اولی، به کودکان لذت مطالعه یک کتاب را هدیه می‌دهد.
بچه ها می توانند اما همان ماه های اول کلاس اول، خودشان به صورت مستقل یک کتاب بخوانند.
آن هم یک کتاب داستان خوب ! کودکان با این مجموعه می تواند هم از استقلال خودشان در خواندن کتاب لذت ببرند و هم یک داستان شیرین را مطالعه کنند.