در حال نمایش 4 نتیجه

کودک باهوش من

پادکست معرفی مجموعه کودک باهوش من:

مجموعه کودک باهوش من کتاب کودک جذابی است که با تمرینات و بازی های هدفمند هوش فرزندان شما تقویت می کند.

کتاب های کودک باهوش من برای کودکان ۲ تا ۵ سال طراحی شده است.

این مجموعه که بر اساس جدیدی ترین منابع علمی روانشناسی نگاشته شده، ویژگی های مخصوص هر دوره از مراحل رشد کودک را در نظر داشته است.

در مجموعه اول که برای کودکان دو ساله است، بازی ها در جهت تقویت شناخت مفاهیم مقدماتی، بازی های گفتاری، ریاضی مقدماتی، پرورش دقت، آموزش مقدماتی نوشتن است. 

کتاب های کودک باهوش من انتشارات پرنده

بازی در مجموعه کودکان سه ساله در جهت تقویت زبان آموزی، شناخت مفاهیم ساده، دقت و توجه آمادگی برای نوشتن و شناخت مفاهیم ساده است.

کودک باهوش من

در مجموعه‌ ای که برای کودکان ۴ساله طراحی شده، باز یها در جهت تقویت گفتار و زبان، ریاضی آسان، تمرکز و توجه، مهارت نوشتن شناخت مفاهیم است.

در مجموعه کودکان ۵ ساله نیز بازی ها برای تقویت مفاهیم ساده علوم، مهارت های شنیداری گفتاری، مفاهیم ساده ریاضی، پرورش دقت و توجه، مهارت های دیداری نوشتاری و آمادگی برای نوشتن حروف الفباست

شما می توانید برای خرید کتاب کودک باهوش من انتشارات پرنده از طریق سایت عموکتابی اقدام بفرمایید.