سلام کلاس اولی ها ۱۰(این درس است یا بازی؟)

14,000 تومان

نویسنده: داریوش صادقی

ناشر: نردبان

چکیده ای در مورد کتاب:

 • ۱- این کتاب علاوه بر حروف ( آ – اَ – ب – ت – د – ر- س – م – ن – و(او)) با حروف ( اُ – اِ – پ – ز – ک – و- ی – ی(ای))نوشته شده است.منطبق با ترتیب آموزش حروف الفبای کتاب کلاس اول دبستان در ماه آذر و چند روز اول دیماه)
 • ۲- کلیه کلمات کتاب دارای حرکت( اعراب گذاری) هستند تا دانش آموزان کلمات را درست بخوانند.
 • ۳- در هر صفحه چهارکوتاه آورده شده است تا دانش آموز خسته نشود و از خواندن و دیدن پیشرفت خود لذت ببرد.
 • ۴- در انتهای کتاب بازی با کلمات و تشخیص حروف در کلمه ها برای فعالیت های تکمیلی آورده شده است.
 • ۵- در کتاب تمرینهایی برای نوشتن آورده شده است.

  خصوصیات متنی:

 • ۱- این کتاب علاوه بر حروف ( آ – اَ – ب – ت – د – ر- س – م – ن – و(او)) با حروف ( اُ – اِ – پ – ز – ک – و- ی – ی(ای))نوشته شده است.منطبق با ترتیب آموزش حروف الفبای کتاب کلاس اول دبستان در ماه آذر و چند روز اول دیماه)
 • ۲- کلیه کلمات کتاب دارای حرکت( اعراب گذاری) هستند تا دانش آموزان کلمات را درست بخوانند.
 • ۳- در هر صفحه چهارکوتاه آورده شده است تا دانش آموز خسته نشود و از خواندن و دیدن پیشرفت خود لذت ببرد.
 • ۴- در انتهای کتاب بازی با کلمات و تشخیص حروف در کلمه ها برای فعالیت های تکمیلی آورده شده است.
 • ۵- در کتاب تمرینهایی برای نوشتن آورده شده است.

خصوصیت آموزشی :

 • ۱. جهت تقویت مهارت خواندن جملات ساده ، پس از ماه آذر و چند روز اول دیماه برای کلاس اولی ها
 • ۲. ایجاد علاقمندی به کتاب و تقویت عادت به مطالعه در نوآموزان کلاس اول دبستان
 • ۳. افزایش حس اعتماد به نفس در خواندن یک کتاب بطور کامل و مستقل
 • ۴. آشنایی با کلمات جدید و ساده جهت افزایش تعداد دایره واژگان

موضوع اصلی : درک و یافتن ارتباط مفهومی جملات با تصاویر

هدف : تقویت مهارت خواندن جملات ساده درنوآموزان کلاس اول، درک مفهومی و تشخیص تصاویر مرتبط با جملات – تقویت نگارش جملات ساده

شرح محتوی : کتاب در هر صفحه شامل چهار جمله ساده و چهار تصویر مرتبط با موضوع آن جملات می باشد که با حروف فوق الذکر نوشته شده است. نوآموزان در ابتدا جملات را مطالعه می کنند، با تشخیص ارتباط مفهومی جمله و تصویر، عکس مورد نظر را انتخاب می کنند و نهایتاً جمله مربوطه را زیر هر تصویر می نویسند.
در این کتاب دانش آموز به نوشتن کلمات و جملاتی که یاد گرفته و می تواند آنها را به راحتی بخواند، می پردازد.

موجود در انبار

سلام کلاس اولی ها ۱۰(این درس است یا بازی؟)

14,000 تومان

× مشاوره رایگان خرید کتاب