باشگاه مغز ۴ – کنترل و مدیریت

۱۶۰,۰۰۰ تومان

باشگاه مغز 4: کنترل و مدیریت

تمرکز، یادگیری، احساسات، تمایلات و تصمیمات

نویسنده: تارارضاپور | حامد مختاری

ناشر: مهرسا

موجود

کتاب باشگاه مغز 4 - کنترل و مدیریت
باشگاه مغز ۴ – کنترل و مدیریت

۱۶۰,۰۰۰ تومان