درخت بخشنده

۵۵,۰۰۰ تومان

نويسنده: شل سيلوراستاين

مترجم: هايده كروبی

موضوع: داستان‌های تخيلی

چكيده: يكی بود، يكي نبود درختي بود… كه پسر كوچولويي را دوست داشت. و هر روز پسر كوچولو مي‌آمد و از تنه‌اش بالا مي رفت و روی شاخه‌هايش تاب مي‌خورد و سيب مي‌خورد. ولي…

 

موجود

درخت بخشنده
درخت بخشنده

موجود