زنانی که جهان را بهتر کردند

60,000 تومان

پادکست اختصاصی معرفی این کتاب:

انتشارات: فرهنگ نشر نو

مترجم : محمد کریمی

نویسنده: جولیا آدامز

موجود

زنانی که جهان را بهتر کردند
زنانی که جهان را بهتر کردند

60,000 تومان