سلام پیش دبستانی ها ۶ – علوم ۱

32,000 تومان

نویسنده: داریوش صادقی

ناشر: نیستان

موضوع:خلاقیت در کودکان

چکیده ای در مورد کتاب:

خودآگاهی(بدن من)

 آشنایی با بدن و اندام های آن

 مراقبت از اندام های بدن

 شناخت حواس پنجگانه و مراقبت از آنها

 نقش غذا و تامین انرژی

 نظافت و پاکیزگی

 ورزش و اهمیت آن در سلامتی

 خواب، استراحت و نقش آن در آرامش و سلامتی

 مراحل رشد بدن، افزایش قد و وزن

شناخت جانوران

 تشخیص جاندار از بی جان

 آشنایی با جانوران( محل زندگی،غذا، خصوصیات ظاهری)

 آشنایی با بچه حیوانات

 آشنایی با حرکت حیوانات

 آشنایی با حیوانات اهلی و وحشی

 آشنایی با نام حیوانات

ناموجود