مثل ها و قصه هایشان – مرداد

۲۹,۰۰۰ تومان

نویسنده :  مصطفی رحماندوست

چکیده :
مثل در ادبیات ما جایگاه ویژه ای دارد. هر مثلی به خودی خود تاریخ فشرده ای است که مردم امروز را به ریشه های فرهنگی گذشته کشورمان پیوند می زند. مثل ها بسیار ارزشمندند ، زیرا عمری به درازی عمر انسان دارند.

ناموجود

مثل ها و قصه هایشان – مرداد

ناموجود