پک کتاب کار کومن _ بسته دست ورزی و مهارت های پایه (۳ تا ۵ سال)

390,000 تومان

موضوع: کتاب‌های کار پیش‌از دبستان

ناشر:  نردبان

پک 10 جلدی کتاب‌های کومن

شامل کتاب‌های:

کاردستی‌های ساده 1 و 2 – مازبازی 1 – بچسبانیم 1 و 2 – رنگ کنیم 1 و 2 – ببریم 1 و 2 – بیا ببریم و بچسبانیم (در باغ وحش)

موجود

پک کومن 3 تا 5 سال 10 جلد
پک کتاب کار کومن _ بسته دست ورزی و مهارت های پایه (۳ تا ۵ سال)

390,000 تومان