پک کتاب کار کومن (10 جلدی)کتاب های بزرگ کومن (4 تا 6 سال)

۶۱۵,۰۰۰ تومان

ناشر:  نردبان

چکیده:

کومن یک سیستم آموزشی ژاپنی است که برای آموزش ریاضی، علوم و زبان به کودکان طراحی شده است. هر کتاب از این مجموعه به کودک کمک می‌کند که با انجام دادن فعالیت‌هایی مانند رنگ کردن، تا کردن، بریدن و چسباندن مفاهیم ریاضی را بیاموزد، دایرة واژگانش گسترش یابد و مهارت‌های حرکتی ظریفش تقویت شود. تمام این مهارت‌ها برای ورود کودک به مدرسه لازم است.
این مجموعه
شامل کتاب‌های:

چسباندن جورچین‌های 1 و 2 – مازبازی 2 و 3 و 4 – رنگ کنیم 3 و 4 – رمهارت چسباندن – مهارت بریدن – بیا ببریم و بچسبانیم (وسایل حمل و نقل)

موجود

پک کومن خردسالان 4 تا 6 سال 10 جلد
پک کتاب کار کومن (10 جلدی)کتاب های بزرگ کومن (4 تا 6 سال)

موجود