رستوران میمون (کلاس اولی کتاب اولی سطح ۲)

۴۵,۰۰۰ تومان

سطح 2 برای کودکان نوسوادی است که درس‌های 6 تا 10 کتاب فارسی اول دبستان را تمام کرده‌اند و می‌خواهند مهارت بیشتری در خواندن جمله‌های تازه پیدا کنند.

نویسنده: مژگان کلهر

موجود

کلاس اولی کتاب اولی - سطح ۲ (رستوران میمون)
رستوران میمون (کلاس اولی کتاب اولی سطح ۲)

۴۵,۰۰۰ تومان