یک روز در میدان اسب دوانی (کارآگاه سیتو ۴)

۶۰,۰۰۰ تومان

نویسنده: آنتونیو ایتوربه
تصویرگر: آلکس اومیست

موجود در انبار

کارآگاه سیتو و دستیارش چین می ادو (یک روز در میدان اسب دوانی)
یک روز در میدان اسب دوانی (کارآگاه سیتو ۴)

۶۰,۰۰۰ تومان