کارآفرین های کوچک با فکرهای بزرگ

۵۵,۰۰۰ تومان

انتشارات: پرتقال

نویسنده: آدام تورن،متیو تورن

مترجم: فهیمه صدیق عابدینی

موجود

کارآفرین های کوچک با فکرهای بزرگ
کارآفرین های کوچک با فکرهای بزرگ

موجود