مهمان ناخوانده (کارآگاه سیتو ۳)

۶۰,۰۰۰ تومان

نویسنده: آنتونیو ایتوربه
تصویرگر: آلکس اومیست
مترجم: رضا اسکندری

موجود در انبار

کارآگاه سیتو و دستیارش چین می ادو (مهمان ناخوانده)
مهمان ناخوانده (کارآگاه سیتو ۳)

۶۰,۰۰۰ تومان